Decyzja o podjęciu terapii nie jest łatwa. Jest już jednak pierwszym krokiem na drodze do zdrowienia. Zwykle szukamy pomocy psychologa, kiedy boimy się o swoją przyszłość. Mamy problem i obawiamy się, że będzie się on powtarzał, nie dając nam żyć tak, jakbyśmy tego naprawdę chcieli. Postaram się zrozumieć problem i jego genezę. Pomogę odnaleźć przyczyny, a jednocześnie zobaczyć rozwiązania i wspólnie poszukać sposobów na ich osiągnięcie.

Terapia

Oferuję pomoc psychologiczną w centrum i na obrzeżach Trójmiasta. Jeżeli czujesz, że nie potrafisz sam poradzić sobie z rozwiązaniem konkretnego problemu zapraszam do skorzystania z porady psychologicznej. Ta forma pomocy obejmuje zwykle od jednego do kilku spotkań i skoncentrowana jest na poszukiwaniu oraz omówieniu nowych, innych niż dotychczasowe, sposobów przezwyciężenia trudności. Jeżeli oprócz rozwiązania konkretnej sytuacji problemowej chciałbyś też lepiej poznać i zrozumieć siebie (swoje uczucia, myśli, postawy i zachowania), nauczyć się łatwiej radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi w Twoim otoczeniu, poznać przyczyny swojego cierpienia i niepokojących Cię objawów zapraszam do skorzystania z psychoterapii indywidualnej. W zależności od potrzeb i charakteru przeżywanej trudności proponuję: psychoterapię krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniach, obejmującą od kilku do kilkunastu spotkań, stosowaną głównie w celu rozwiązania jakiejś pojedynczej trudnej sytuacji życiowej lub psychoterapię długoterminową, której czas trwania uzależniony jest od ustalonych wspólnie celów terapii. Terapia długoterminowa związana jest głównie z odkrywaniem problemowych obszarów, które negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie i poszukiwaniem aspektów, które można zmienić, aby poprawić jakość swojego życia. Rozpoczęcie psychoterapii zawsze poprzedzone jest konsultacją. Jej celem jest rozpoznanie konkretnych problemów i zorientowanie się w Twojej ogólnej sytuacji. W wyniku konsultacji zaproponuję konkretną formę pomocy dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego w celu umówienia spotkania.

Zakres pomocy

Cele terapii psychodynamicznej zakładają remisję symptomów, ale wychodzą też poza nią. Skuteczne leczenie powinno nie tylko złagodzić objawy, ale także zwiększyć pozytywną obecność zdolności i zasobów psychologicznych. W zależności od osoby i okoliczności, mogą one obejmować:

 • zdolność do bardziej satysfakcjonujących związków,
 • czynienie użytku z własnych talentów i umiejętności,
 • utrzymywania adekwatnej do rzeczywistości samooceny,
 • tolerowanie większego spektrum uczuć,
 • doświadczanie bardziej satysfakcjonującego seksu,
 • zrozumienie siebie i innych w bardziej złożony i subtelny sposób oraz
 • stawianie czoła wyzwaniom życia z większą swobodą i elastycznością.

Do celów tych dąży się przez samo-refleksję, samo-eksplorację i samo-poznanie zachodzące w warunkach bezpiecznej i autentycznej relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem. Podejście psychodynamiczne daje terapeucie możliwość udzielenia największego zakresu wsparcia w porównaniu z innymi kierunkami psychoterapeutycznymi:

 • Pozwala na postawienie pełnej diagnozy
 • Określa ramy psychoterapii w zależności od diagnozy i warunków w jakich terapia się odbywa
 • Ma szeroki zakres zastosowania
 • Pozwala na osiąganie trwałych efektów, czyli utrzymujących się powyżej 3 lat od zakończenia terapii.

Terapia psychodynamiczna jest zwykle procesem długoterminowym. Zalecana jest dla osób przeżywających od dłuższego czasu różnego rodzaju trudności w życiu. Problemy te mogą dotyczyć bliskich relacji, zaburzeń nastroju, stanów lękowych itp. Terapia psychodynamiczna może być wykorzystywana również w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi, które trwają krócej. W trakcie terapii z pomocą terapeuty pracuje się nad szeroko pojętą zmianą.

O mnie

Jestem dyplomowanym psychologiem, psychoterapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Prowadzę indywidualną praktykę terapeutyczną dla osób dorosłych. Przez wiele lat pracowałem jako psychoterapeuta w Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Gdańsku. Aktualnie współpracuję z gdańskim oddziałem MOPR-u, prowadzę warsztaty z zakresu problematyki uzależnień jak i psychoedukacji osób dorosłych i dzieci.
Terapię prowadzę w nurcie psychodynamicznym (4-letnie studnia w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym). Zgodnie z profesjonalnym kanonem swoją pracę poddaję regularnej superwizji licencjonowanych superwizorów PTP. Posiadam Certyfikat Terapeuty I Stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Oprócz studiów ukończyłem liczne szkolenia przygotowujące do pracy terapeuty, w tym między innymi:

 • Psychologiczne wsparcie osób przeżywających stratę
 • Cykl wykładów w Pomorskim Centrum Psychotraumatologii
 • Studium Psychologii Sądowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii
 • Logoterapia motywacyjna
 • Sympozjum im. Hanny Segal „Pasja i Rozum”
 • Szkolenie specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w PFST.